Jaslena grupa

Vaspitanje i obrazovanje u jaslenoj grupi je nastavak i dopuna porodičnom vaspitanju. Na ovom uzrastu je naročito važna saradnja i uključenost roditelja jer su oni spona između deteta i medicinske sestre-vaspitača.

Nega i vaspitanje se realizuje kroz motoričke, senzorno-perceptivne, muzičko ritmičke, grafičko-likovne, intelektualne, jezičke aktivnosti i dramatizacije.

 

Kako pripremiti dete za polazak u jaslice?

Mi želimo da se dete oseća sigurno i sretno u vašem odsustvu. Evo nekoliko načina za lakšu adaptaciju deteta u Malom stopalu!

  • Uskladite porodične navike deteta sa budućim režimom dana u jaslicama
  • Probajte da odložite druge velike promene u vreme polaska deteta u jaslice
  • Upoznajte dete sa prostorom vrtića pre početka programske godine
  • Vežbajte rastanak, odvedite dete češće u posete bakama, dekama…
  • Ne upreveličavajte značaj polaska u vrtić
  • O jaslicama pričajte sa radošću, kao nečem zabavnom
  • Ne govorite pred detetom o svojim strahovima, strepnjama i negativnim osećanjima
  • Ne primenjujte mere zastrašivanja u jaslicama
  • Negujte kontkate sa drugom decom istog uzrasta

 

mešovita grupaMešovita grupa

Radimo u malim grupama, tako da je omogućen individualni pristup svakom detetu.

Program rada sa decom uzrasta od 3 godine do uključivanja u program pripreme dece u školu , realizuje se u različitom trajanju kroz celodnevni i poludnevni boravak. Vaspitno-obrazovni rad realizuju vaspitači uz saradnju stručnog saradnika pedagoga, kao i kroz kontinuiranu saradnju sa roditeljima.

Realizacija programa zavisi od individualnih potreba i mogućnosti dece, potreba roditelja, prostornih, organizacionih i kadrovskih mogućnosti.

Program se realizuje na srpskom jeziku.

 

Podelite ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page