predskolci malo stopalo novi sad

Ostvaruje se kao program pripreme dece za polazak u školu u trajanju od 4h dnevno, najmanje 9 meseci.

 

Prioritetni zadaci ovog programa su:

  • Priprema gotovosti deteta za život i rad kakav ga očekuje u školi
  • Proširivanje dečijih iskustva izgradnjom saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu oko sebe
  • Obezbeđivanje principa individualizacije u radu sa decom i porodicom
  • Ekološke aktivnosti, upoznavanje prioritne i društvene sredine, a sa ciljem razvoja ekološke svesti
  • Saobrćajne aktivnosti sa ciljem osamostaljivanja i bezbednosti dece u saobraćaju
  • Razvijanje odgovornog odnosa prema sebi i okruženju

 

Podelite ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someonePrint this page