vrtic malo stopalo novi sad

O nama

Predškolska ustanova Malo stopalo osnovana je 2016. godine. Nalazimo se u Novom Sadu, Cara Dušana 39. Objekat je potpuno nov i obuhvata 150m², opremljen je po normativima i standardima, a po meri deteta. Posedujemo i dvorište koje je prilagođeno za

10

Grupe

Jaslena grupa Vaspitanje i obrazovanje u jaslenoj grupi je nastavak i dopuna porodičnom vaspitanju. Na ovom uzrastu je naročito važna saradnja i uključenost roditelja jer su oni spona između deteta i medicinske sestre-vaspitača. Nega i vaspitanje se realizuje kroz motoričke,

vrtic malo stopalo novi sad

Uslovi upisa

Malo stopalo upisuje decu tokom cele godine. Za upis je potrebno popuniti upitnik koji nama obezbeđuje korisne informacije o vašem detetu, vama i porodici uopšte, doneti potvrdu od pedijatra i potpisati ugovor sa vrtićem. Ukoliko Malo stopalo pohađa dvoje dece

Vrtić Malo stopalo je uređen objekat po standardima i potrebama dece, pruža odličnu organizaciju rada, kvalitetno učenje, obroke i zabavu!

Pored toga, pruža sigurnost za roditelje, da Vam deca budu na lepom i pouzdanom mestu!

Pogledajte našu galeriju

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program

Ostvaruje se kao program pripreme dece za polazak u školu u trajanju od 4h dnevno, najmanje 9 meseci.   Prioritetni zadaci ovog programa su: Priprema gotovosti deteta za život i rad kakav ga očekuje u školi Proširivanje dečijih iskustva izgradnjom

Read more

Ciljevi i principi Malog stopala

Cilj predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Malom stopalu je podsticanje fizičkog, intelektualnog, socio-emocionog razvoja, komunikacije i stvaralaštva dece, sticanjem iskustva i izgrađivanje znanja o sebi, drugim ljudima i svetu, potrebnim za dalje obrazovanje i vaspitanje i uključivanje u društvenu zajednicu. Podstičemo dostupnost, demokratičnost, otvorenost, autentičnost i razvojnost.

Zadatak Malog stopala

Obezbeđujemo sigurnu i podsticajnu sredinu. Stvaramo uslove za pravilan rast i razvoj dece, uvažavajući njihove uzrasne karakteristike i individualne potrebe. Dajemo podršku deci i porodici, uvažavajući njihove specifičnosti, kao i pružanje mogućnosti za uključivanje roditelja u život i rad predškolske ustanove i edukacije sa ciljem unapređivanje roditeljskih kompetencija.

Jelovnik